Logo Datacomm

Přehled produktůBezdrátový systém:Dovolujeme si Vám představit nový bezdrátový systém, který je vhodný pro nemocniční oddělení, domovy důchodců a hospice. Systém je výhodné použít jako náhradu za staré drátové signalizační zařízení řady TESLA 140,240,440 nebo s výhodou tam, kde není proveden slaboproudý rozvod. Systém nabízí bezdrátové rušení vzniklého volání a přenáší volání na přenosné pagery nebo bezdrátové telefony. Volací tlačítka jsou v provedení na ruku, na krk, na hrazdu nebo pevně uchycená.

Bezdrátové systémy

Dorozumívací systém:Představujeme Vám dorozumívací systém sestra-pacient určený zejména pro lůžkové oddělení nemocnic, kde je vyžadováno hovorové spojení sestry a pacienta. Slučuje moderní a přitom využitelné funkce s důrazem na jednoduchou obsluhu spolu s nízkými pořizovacími i provozními náklady.

Systém DC-07 v sobě skrývá tyto funkce:
Hovorové spojení, zábavný program, noční provoz i v pokojích pacientů, oběžníkové hlášení, systém ochrany personálu, ovládání elektrického zámku vchodových dveří, spojení tel. hovoru k lůžku pacienta.

Dorozumívací systém
Schéma oddělení >>

Signalizační systém:Představujeme Vám signalizační systém, který je vhodný pro lůžkové oddělení a nemocnice, kde není vyžadováno hovorové spojení pacienta a sestry, zejména v nemocnicích na jednotce intenzivní péče, nebo na dětských odděleních. Výraznou předností je lehké ovladání. Signalizační systém je k dostání ve 2 verzích, s ústřednou nebo alarmovou jednotkou.

Signalizační systém
Schéma oddělení >>

Hlasitý systém:Představujeme Vám hlasitý systém, který vychází koncepčně ze signalizačního, oproti němu má výhodu hlasitého hovoru s pacientem. Výhoda tohoto provedení spočívá v hlasitosti hovoru bez ohledu na skutečnost, kde se pacient na pokoji nachází. Zařízení citlivě snímá plochu celého pokoje a pacient pouze odpovídá na dotazy personálu aniž by něco ovládal. Zahájení, průběh i konec jednosměrného hovoru ovládá personál.

Hlasitý systém
Schéma oddělení >>

Systém Central:Představujeme Vám nový signalizační systém . Systém Central reaguje na výzvy moderní doby a požadavky ošetřujícího personálu při jejich každodenní práci. Systém je navíc vybaven bezdrátovým telefonem, který má u sebe obsluhující personál oddělení a umožňuje přijímat příchozí signalizaci volání.

K dispozici jsou 2 varianty:

Sada tísňového volání z místnosti WC:Sada obsahuje zřetelně označené přivolávací tlačítko nebo táhlo jehož zmáčknutím vyvoláme alarmový stav. Ten je signalizován opticky a akusticky na služební jednotce umístěné u dveří, která současně s rozsvícením signalizačního světla nad dveřmi dává uklidnňující informaci o vyvolaném alarmu a vyznačení příslušné místnosti. Tento alarm se dále přenáší na alarmovou jednotku umístěnou v prostorech personálu. Alarmové volání je rovněž optické i akustické. Na alarmovou jednotku lze připojit až 10 volacích pozic a na svém výstupu poskytuje signál pro další šíření alarmu. Sadu tísňového volání jde rozšířit o čidla pohybu, kouře nebo bezdrátové prvky.

K dispozici jsou 2 varianty:

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU DC-07:
 • Při výměně lze bez stavebních úprav instalovat na původní vedení AZD
 • Hlasité i diskrétní hovorové spojení personálu s klienty
 • Služební hovorové spojení
 • Centrální hlášení
 • Hlášení do místnosti personálu(dotaz)
 • Systém ochrany
 • Indikace volacích signálů opticky ,akusticky v místnostech personálu
 • Indikace volání z jednotlivých pater
 • Poslech zábavného programu
 • Možnost předávání informací a zdravotnické osvěty formou individuálního poslechu
 • Použití tlačítek a táhel v místnostech koupelen a WC
 • Zrušení nouzového volání pouze v místnosti jeho vzniku
 • Noční provoz i v pokojích klientů
 • Zapsání čísla pokoje nebo jména klienta
 • Ovládání El. zámku
 • Přepojení telefonu k lůžku
 • Neomezený počet účastníků nouzového volání (NV)
 • V základní sestavě vhodné pro signalizační potřeby (JIP)
 • Nezávislé a okamžité spojení dvojic služebních pracovišť/li>
 • Zajištění nouzového volání i při odpojené ústředně
 • Barevné provedení pro každý interiér

HÚ-07       HLAVNÍ ÚSTŘEDNA      

Ústředna - Je zařízení sestávající z obslužného pultu a mikrotelefonu. Pult je určen k signalizaci různých hlášení a ovládání celého systému. Mikrotelefon slouží k hovorovému spojení.

>> 2. Tlačítka systému ochrany - stiskem obou tlačítek vyvoláme alarm který se přenáší do Místnosti stále služby(např. Vrátnice)

>> 3. Tlačítko oběžník -stiskem aktivuje centrální hlášení do všech oběžníkových jednotek na odd.

>> 4.Tlačítko dotaz - stiskem tlačítka můžeme uskutečnit jednosměrný hovor do služebních místností. Hovor trvá po celou dobu stisknutého tlačítka. Po uvolnění tlačítka mohou provést stejné hlášení i ostatní účastníci.

>> 5. Tlačítko tel/on - slouží k připojení telefonního hovoru k lůžku pacienta. Úspěšnost spojení je indikováno zeleným svitem kontrolky na tlačítku. Přepojení telefonu je omezeno na předem nastavenou dobu asi 5min-jde nastavit podle potřeby. Po uplynutí nastavené doby dojde k rozpojení a uvedení ústředny do klidového stavu.

>> 6. Tlačítko tel/off - stiskem rozpojíme telefonní spojení pokud chceme vstoupit do hovoru , nebo zrušit již ukončený hovor.

>> 7. Tlačítko den/noc - pomocí tohoto tlačítka ovládáme intezitu akustických tónů na hlavní ústředně ale i na lůžkových pokojích.změnu stavu signalizuje červená kontrolka na tlačítku.

>> 8. El. Zámek - stisknutím tlačítka je uveden do činnosti elektrický zámek u vstupních dveří. El. Zámek je možné ovládat i dálkovým ovladačem. Po stisku tlačítka je zámek aktivován na předem nastavenou dobu. Pro otevření není nutno tlač.držet.indikace otevření je typicky akustický zvuk zámku.

>> 9. Nulovací tlačítko 0 - stiskem zrušíme každý hovor vyjma spojeného telefonu k lůžku. Stiskem lze rovněž zrušit volání účastníků bez navázání hovoru. Signalizace sepnutého hovoru a eventuálního volání je indikováno na nulovacím tlačítku : Hovor-zelená,volání –červená kontrolka.

>> 10. Účastnické tlačítko s popisem - jednotlivé tlačítka představují volbu jednotlivých účastníků podle popisu za tlačítkem pod ochrannou fólií. Zmáčknutím provedeme hovorové spojení s daným účastníkem. Každému tlačítku přísluší dvě kontrolky: zelená-hovor probíhá, červená znamená volání daného účastníka. Při volání účastníka dotykem příslušného tlačítka přejdeme do stavu hovorové spojení.

>> 11. Popisný štítek - je papírový štítek s popisem –označením dané pozice tlačítka vytvořené při montáži zařízení. Zasouvá se pod ochrannou fólii ze spodní strany ústředny.

>> 12. Sluchátko mikrotelefonu - je telefonní sluchátko pro uskutečnění hovorového spojení hlavní ústředny s daným účastníkem a k předávání hlasitého hlášení.
Ústředna

>> Ergonomická podložka - je dodávána jako součást ústředny, umožnujě 6 stupňů naklonění pro lepší práci a viditelnost na ústřednu
Podložka
Ústředna na sesterně:
Ústředna 1 Ústředna 2 Ústředna 3

OBSLUHA HLAVNÍ ÚSTŘEDNY:

Obsluha >> Hovor personál – účastník: Zvedneme mikrotelefon a stiskem mikrotlačítka provedeme volbu požadovaného účastníka.Rozsvítí se zelená LED dioda ,zazní naváděcí tón a hovorové spojení je navázáno.

>> Centrální hlášení: Zvedněte mikrotelefon a stiskněte mikrotlačítko s označením OBěŽNÍK. Drží se stisknuté po celou dobu hlášení .Odložením mikrotelefonu do držáku uvedeme ústřednu do klidového stavu. Hlášení je signalizováno rozsvícením červené LED diody a krátkým naváděcím tónem.

>> Hlášení DOTAZ: Slouží k rychlé jednosměrné komunikaci mezi jednotlivými pracovišti personálu. Zvedneme mikrotelefon stiskneme tlačítko DOTAZ , po odeznění naváděcího tónu můžeme provést hlášení. Hlášení ukončíme uvolněním tlačítka DOTAZ.

>> Rušení hovorového volání: Jde provést dvěma způsoby.Buï stiskem nulovacího tlačítka. Nebo stiskem tlačítka volby účastníků na kterém svítí červená LED dioda. Tím přejde proces volání na hovor s volajícím účastníkem a na tlačítku volby se rozsvítí zelená LED dioda.Rušení se provede odložením mikrotelefonu do držáku.

>> Rušení nouzového volání:Na hlavní ústředně nouzové volání ZRUŠIT NEJDE. Rušení se provádí na pokoji ze kterého volání vzniklo.Identifikaci pokoje nám umožňují směrové světla které nás šipkami navádí k volajícímu pokoji , kde stlačením tlačítka přítomnost zrušíme nouzové volání.

>> Ovládání elektrického zámku:Stiskem tlačítka s nápisem ZÁMEK spustíme otevření el.zámku na nastavený časový úsek, pak se ústředna sama vrátí do klidového stavu.

>> Vyvolání alarmu: Při ohrožení ,nebo napadení personálu zmáčkneme současně dvě tlačítka s nápisy Systém a ochrany tím se spustí alarm, ten se přenáší na pracoviště které může přivolat pomoc. Vyslání alarmového volání není signalizováno na hlavní ústředně, pouze při stlačení uvedených tlačítek se ozve krátké cvaknutí. Alarm se zruší po odeznění napadení vypnutím napaječe NP-07.NP-07       NAPAJEČ      

- Je umístěn v místnosti ústředny a zajišťuje potřebná napájecí napětí pro celý systém. Jeho konstrukce zajištuje bezpečnost provozu v souladu s platnými předpisy.

>> Zapíná a vypíná se sítovým vypínačem na boku přístroje
>> Je zde také umístěna i předřadná pojistka napájení systému Napájecí jednotka       Napájecí jednotka


PR-07       PANEL ROZVODU      

- Je umístěn nad pracovním stolem personálu a umožňuje:

>> Připojení hlavní ústředny pomocí sady kabelů ústředny- KR-07 do označených konektorů
>> Rovněž se zde připojuje přívod telefonní linky a telefonní přístroj. V přípojných Zásuvkách RJ-11,12 označených (LINKA)(2) a (PřÍSTROJ)(3)

Pro připojení odposlechu zábavného programu jsou určeny zbylé konektory s označením:

>> Program IN -vstup zábavného programu z externího zdroje
>> Program OUT - připojení odposlechové jednotky zábavného programu
>> KOM – pro připojení jednotky umožňující přenos hlášení (DOTAZ)

- Panel rozvodu zajišťje vypnutí zábavného programu na ústředně při zvednutí sluchátka mikrotelefonu, aby nedocházelo k zbytečnému rušení následného hovoru nebo hlášení. Po odložení sluchátka zpět do vidlice se zábavný program automaticky obnoví.

Panel rozvodu


AL-09       ALARMOVÁ JEDNOTKA      

- Bezobslužný prvek zařízení je konstruován pro přenos alarmového signálu. Alarm je signalizován rozsvícením červené LED diody a akustickým nepřerušovaným tónem.

Alarmová jednotka


Sluchátko
SL-07       SLUCHÁTKO      


- Slouží ke komunikaci účastníka s personálem na hlavní ústředně,poslechu zábavného programu včetně regulace hlasitosti a příjmu telefonního hovoru. Volání je iniciováno stiskem tlačítka č1 volání. Signál volání je vyznačen na jednotce červenou LED diodou a trvá tak dlouho , dokud na hlavní ústředně personál nezmáčkne příslušné tlačítko a nedojde k hovorovému spojení .pak je tato změna vyznačena na sluchátku svitem zelené diody LED a krátkým akustickým návěstím před navázáním hovoru. Regulace hlasitosti zábavného programu se ukutečňuje prostřednictvím posuvného přepínače. Jeho polohy jsou Ovladač hlasitosti zábavného programu nemá vliv na hlasitost hovorového spojení.


SluchátkoSluchátkoSluchátkoSJ-09       SLUŽEBNÍ JEDNOTKA      

- Slouží k rušení volání. Stiskem nízko zdvihového tlačítka zrušíme veškeré volání z příslušného pokoje. Vyznačení přítomnosti personálu po stisku tlačítka přítomnosti a rozsvícení zelené kontrolky. Případné volání je signalizováno červenou kontrolkou a akustickým signálem. Po odchodu z pokoje je nutno zrušit přítomnost personálu jinak zůstanou zablokovány všechny druhy volání z tohoto pokoje.

Služební jednotka


VS-07       VOLACÍ TLAČÍTKO      

- Nahrazuje funkci tlačítka volání na lůžkové hovorové jednotce S tím rozdílem , že není možné následné hovorové spojení. Volání je signalizováno svitem LED červené diody jak na volacím tlačítku, tak na zásuvce účastníka. Jedná se o uklidňující a informační návěstí pro účastníka kterého tím informuje o vzniku a existenci volání. Volací šňůra s tlačítkem se uplatní tam, kde účastník není schopen obsluhy lůžkové hovorové jednotky.

Volací tlačítko


TL-07       TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ      

- Instaluje se do místností koupelen a WC a tam kde je potřeba jednoduchým způsobem přivolat ošetřující personál. Stisknutím spustíme nouzové volání signalizované červenou LED diodou na služební jednotce včetně uklidňujícího tónu akustické signalizace. Není možné hovorové spojení ani není možné zrušit volání na hlavní ústředně. Personál je donucen jít do místnosti vzniku volání a tam stiskem přítomnostního tlačítka na služební jednotce zrušit volání.

Tlačítko nouzového volání


TH-07       TÁHLO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ      

- Instaluje se do místností koupelen a WC a tam kde je potřeba jednoduchým způsobem přivolat ošetřující personál. Zatáhnutím za táhlo spustíme nouzové volání signalizované červenou LED diodou na služební jednotce včetně uklidňujícího tónu akustické signalizace. Není možné hovorové spojení ani není možné zrušit volání na hlavní ústředně.

Táhlo nouzového volání


ZÚ-07       ZÁSUVKA ÚČASTNÍKA      

- Je umístěna na lůžkových pokojích a umožňuje přes připojovací konektor připojit:

>> Volací šnůra s tlačítkem VS-07
>> Lůžková hovorová jednotka (sluchátko) SL-07

- Je dále vybavena optickou uklidňovací a identifikační signalizací ,v případě volání nepřerušovaně červenou LED diodou. V provedení s lůžkovou jednotkou ZÚ-07D obsahuje držák lůžkové jednotky.

Zásuvka účastníka
SJH-07       SLUŽEBNÍ JEDNOTKA HOVOROVÁ      

- Slouží k hlasitému spojení služební místnosti s ústřednou. Obsahuje dvě kontrolní LED pro spojení a volání.

Služební jednotka hovorová


SV-07       SIGNALIZAČNÍ SVÍTIDLO      

- Slouží k identifikaci funkcí z pokojových služebních jednotek. Bývá umístěno nad dveřmi příslušného pokoje. Světlo signalizuje následné stavy:

>> Přítomnost personálu na pokoji - svítí nepřerušované bílé světlo
>> Volání účastníka hovorové a nouzové - svítí červené nepřerušované světlo

Signalizační svítidlo


OS-07       ORIENTAČNÍ SMĚROVÉ SVÍTIDLO      

- Je stejného provedení a má stejné funkce jako SS-07 pouze Obsahuje směrové šipky , které mají směrovat personál k místu vzniku volání.

Orientační směrové svítidlo

OJ-07       OBĚŽNÍKOVÁ JEDNOTKA      

- Zajišťje přenos oběžníkového hlášení. Může být přidán jako rošiřující prvek do společného rámečku k ostatním prvkům.

Oběžníková jednotka

VCH-07       VCHODOVÁ JEDNOTKA      

- Je umístěna u vchodu na oddělení nebo do budovy. Umožňuje hovorové a optické spojení příchozích s personálem oddělení.

Vchodová jednotka


ST-07       SLUŽEBNÍ TELEFON      

- Slouží k hovorovému spojení dvou služebních místností, včetně vyzvánění bez ohledu na řídící ústřednu. Možné použití jen ve dvojici.


MM-07       MODUL MIKROFONU      

- Používá se při provedení hlasitého hovoru na lůžkové pokoje , je umístěn zpravidla uprostřed . pokoje v instalační krabici KU 68

Modul mikrofonu


KOM-07       KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA      

- Používá se stejně jako modul mikrofonu při hlasitém provedení a s MM-07 tvoří funkční celek.
Komunikační jednotka
VI-07       VIDEOTELEFON      

Videotelefon - slouží k zobrazení návštěvy u vchodu na lůžkové oddělení včetně hovorového spojení a el.zámku.

Videotelefon


BT-07       BEZDRÁTOVÝ TELEFON      

- Bezdrátový telefon, který má sestra u sebe v době, kdy nemůže být na sesterně. Signalizuje volání od pacienta a umožňuje jeho vyřízení na dálku. Dosah telefonu je v rozsahu 50-300m. Telefon je součástí systému Central. Funguje jako plnohodnotný telefon -> může být použit pro služební volání.

Bezdrátový telefon
IT-07       INTERFACE      

Slouží k převzetí volacích signálů a hovorů od pacientů při zachování normálních funkcí telefonní linky.

Interface

Šipka
© Peredarjuk-DATACOMM, 756 24 Bystřička 176, Mob. 777 578 573, ,